АНАЛІЗ ПАСИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА ВИХОДІ ІНВЕРТОРА НАПРУГИ Лановий К.Ю., студент, Приступа Д.Л., асистент

Стандартним промисловим рішенням при побудові системи регу-
льованого електропривода (ЕП) змінного струму є використання асинхронного
двигуна, який живиться від інвертора напруги з широтно-імпульсною модуля-
цією (ШІМ) [1]. Для інвертора з ШІМ є характерною імпульсна форма вихідної
напруги з високим значенням du/dt (імпульси перенапруги понад 6 кВ/мкс), а
також асиметрія форми вихідних імпульсів (генерування синфазних складових
напруги). Дані фактори призводять до ряду негативних наслідків, серед яких:
збільшення втрат в двигуні, передчасне зношування підшипників та ізоляції,
перенапруги на клемах двигуна та ін. Вплив вищезгаданих факторів на систему
ЕП при використанні довгих кабелів з’єднання двигуна та інвертора при їх роз-
дільному розташуванні, що є типовим в умовах промислового виробництва, є
особливо критичним [2]. Тому сучасні системи регульованого ЕП передбачають
встановлення пасивних фільтрів на виході інвертора напруги з метою усунення
або зменшення наслідків його негативного впливу на двигун та кабелі жив-
лення.

АНАЛІЗ ПАСИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА ВИХОДІ ІНВЕРТОРА НАПРУГИ Лановий К.Ю., студент, Приступа Д.Л., асистент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери