ВПЛИВ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА МЕЖОВУ ШВИДКІСТЬ ЗОНИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ Кучеренко В.В., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

Асинхронні електроприводи (АЕП) з векторним керуванням ба-
гатьох механізмів та машин повинні працювати на швидкостях вищих за номі-
нальну. Оскільки в області номінальної швидкості асинхронного двигуна (АД)
напруга на виході силового перетворювача обмежується напругою живильної
мережі, то досягнення вищих швидкостей потребує ослаблення поля двигуна.
Максимально допустимий струм статора АД зазвичай обмежується можливос-
тями силового перетворювача. За даних обмежень струму та напруги статора
для досягнення граничних показників АЕП перспективно застосовувати прин-
ципи екстремального керування.

ВПЛИВ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА МЕЖОВУ ШВИДКІСТЬ ЗОНИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ Кучеренко В.В., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняПодача документів

Увага! До 24.07.18 можна подати документи в електронному вигляді на спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітню програму підготовки (спеціалізацію)
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”.

При виникненні питань звертайтесь до нас у консультаційний центр або за телефоном, детальніше тут.

Партнери