РОЗРОБКА СПРОЩЕНОГО АЛГОРИТМУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ КРИТЕРІЮ ММА Бугровий А.А., магістрант, Толочко О.І., д.т.н., проф.

В даний час все більшого поширення набувають електроприводи
на основі синхронного двигуна з постійними магнітами (СДПМ, англ. PMSM).
SMPM являє собою машину змінного струму з трифазною обмоткою на статорі
та постійними магнітами, встановленими на поверхні або в середині ротора.
Установка магнітів всередині ротора PMSM призводить до підвищення
механічної міцності ротора, що дозволяє працювати на високих швидкостях. В
цьому випадку електромагнітна система машини стає асиметричною. Даний
ефект призводить до появи додаткової реактивної складової електромагнітного
моменту. Такі двигуни в англомовній літературі називають IPMSM (interior
permanent magnet synchronous motor). І саме для них існують додаткові
можливості підвищення енергоефективності, що досягаються шляхом
застосування так званих оптимальних стратегій керування. Однією з таких
стратегій є максимізація відношення електромагнітного моменту до струму
статора в усталених режимах, яку скорочено називають ММА (максимальний
момент на ампер) або англ. MTPA (maximum torque per ampere) [2-4].
Використання оптимальних стратегій потребує ускладнення системи
керування.

РОЗРОБКА СПРОЩЕНОГО АЛГОРИТМУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ КРИТЕРІЮ ММА Бугровий А.А., магістрант, Толочко О.І., д.т.н., проф.(pdf)

Статистика



Навчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення



За рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери