РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ ALTERA CYCLONE V Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Печеник М.В., к.т.н., доц., Петровський Я.І.

Пристрої вимірювання координат та параметрів технологічних
об’єктів є невід’ємною складовою структури систем керування. В свою чергу
давачі, що надають інформацію про технологічні координати насосних
установок, є досить дорогими та у багатьох випадках їх неможливо змонтувати
або замінити без втручання в гідравлічну мережу. Одним із шляхів зменшення
давачів у системі є застосування штучних нейронних мереж, які на основі вже
відомих вимірюваних координат дозволяють оцінити значення інших
координат, наприклад продуктивності насосу [1], його коефіцієнт корисної дії
(ККД) [2] та інші. Останній неможливо виміряти безпосередньо, а відомі
непрямі способи [3] знову ж таки потребують встановлення додаткових давачів.
Тому актуальним завданням є побудова оцінювача ККД насосу на основі
нейронної мережі та експериментальна перевірка його працездатності.

РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ ALTERA CYCLONE V Бур’ян С.О., к.т.н., доц., Печеник М.В., к.т.н., доц., Петровський Я.І.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняПодача документів

Увага! До 24.07.18 можна подати документи в електронному вигляді на спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітню програму підготовки (спеціалізацію)
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”.

При виникненні питань звертайтесь до нас у консультаційний центр або за телефоном, детальніше тут.

Партнери