ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ Марчук В.М., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

На сьогодні короткозамкнені асинхронні генератори (АГ) мають
значні перспективи застосування в електростанціях невеликої потужності. За
умов значних змін швидкості обертання ротора та навантаження генератора
необхідна якість його функціонування досягається шляхом застосування систем
векторного керування [1-3]. Поліпшення енергетичних властивостей АГ
можливе за рахунок оптимізації втрат потужності у ньому. Як відомо,
електромагнітні втрати в усталених процесах електричних машин, як у
рушійному, так і в генераторному режимах роботи можна мінімізувати шляхом
встановлення оптимального потоку намагнічування. В наш час існує чимало
способів побудови систем оптимізації втрат, запропонованих для асинхронних
двигунів [4, 5]. За врахування певних особливостей ці способи можна
застосовувати і для АГ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ Марчук В.М., магістрант, Приймак Б.І., к.т.н., доц.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери