ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДВИГУНА Сташук Є.С., магістрант, Островерхов М.Я., д.т.н., проф.

У всьому світі ведуться активні дослідження тягових
електроприводів з новими типами електричних двигунів, в яких визначальне
значення має надійність та технологічність. Серед таких двигунів значне місце
займають вентильно-індукторні двигуни (ВІД) [1]. Параметри електропривода,
зокрема активні опори та індуктивності обмоток двигуна, а також момент
інерції можуть змінюватись внаслідок нагрівання двигуна та зміни умов роботи
механізму. Також параметри можуть бути неточно обчислені. Це призводить до
погіршення заданих показників якості керування електропривода.

ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДВИГУНА Сташук Є.С., магістрант, Островерхов М.Я., д.т.н., проф(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери