ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМКНЕНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА ЗНИЖЕНОГО ПОРЯДКУ Онанко А.Ю., асистент; Желізко В.А., студент; Попович Є.М., студент

ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМКНЕНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА ЗНИЖЕНОГО ПОРЯДКУ

ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМКНЕНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА ЗНИЖЕНОГО ПОРЯДКУ Онанко А.Ю., асистент; Желізко В.А., студент; Попович Є.М., студент

За останні десятиліття системи векторного керування асинхронними двигунами (АД) набули значного поширення в промисловості за рахунок високих показників якості керування, надійності самих АД та їх порівняно невисокій вартості. Недоліком алгоритмів векторного керування є висока чутливість до параметричних збурень АД, особливо до варіацій активного опору ротора. Вирішення цієї проблеми є актуальною задачею теорії керування електроприводами, що підтверджується великою кількістю публікацій на цю тематику [1]. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є застосування спостерігача потокозчеплення статора зниженого порядку [2], динаміка якого не залежить від змін опору ротора. Такий спостерігач має певні недоліки, які частково можуть бути усунені за рахунок корегуючих зворотних зв’язків [3].

ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМКНЕНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА ЗНИЖЕНОГО ПОРЯДКУ Онанко А.Ю., асистент; Желізко В.А., студент; Попович Є.М., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери