ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМКНЕНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА ЗНИЖЕНОГО ПОРЯДКУ Онанко А.Ю., асистент; Желізко В.А., студент; Попович Є.М., студент

За останні десятиліття системи векторного керування
асинхронними двигунами (АД) набули значного поширення в промисловості за
рахунок високих показників якості керування, надійності самих АД та їх
порівняно невисокій вартості. Недоліком алгоритмів векторного керування є
висока чутливість до параметричних збурень АД, особливо до варіацій
активного опору ротора. Вирішення цієї проблеми є актуальною задачею теорії
керування електроприводами, що підтверджується великою кількістю
публікацій на цю тематику [1]. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є
застосування спостерігача потокозчеплення статора зниженого порядку [2],
динаміка якого не залежить від змін опору ротора. Такий спостерігач має певні
недоліки, які частково можуть бути усунені за рахунок корегуючих зворотних
зв’язків [3].

ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАМКНЕНОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА ЗНИЖЕНОГО ПОРЯДКУ Онанко А.Ю., асистент; Желізко В.А., студент; Попович Є.М., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери