ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу

Однією з основних проблем теорії і практики автоматичного
керування є створення систем, здатних з високою точністю відтворювати
задаючу дію і компенсувати збурювальні впливи в широкому спектрі частот. У
сучасній теорії автоматичного керування отримані значні результати по
оптимальному, робастному, адаптивному керуванню, застосуванню нейронних
мереж і генетичних алгоритмів для підвищення точності і робастності систем
керування. Однак, у рамках традиційних систем, підвищення точності
керування в значній мірі стримується енергетичними обмеженнями виконавчих
елементів і інформаційними обмеженнями вимірювальних пристроїв.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери