ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу

Однією з основних проблем теорії і практики автоматичного
керування є створення систем, здатних з високою точністю відтворювати
задаючу дію і компенсувати збурювальні впливи в широкому спектрі частот. У
сучасній теорії автоматичного керування отримані значні результати по
оптимальному, робастному, адаптивному керуванню, застосуванню нейронних
мереж і генетичних алгоритмів для підвищення точності і робастності систем
керування. Однак, у рамках традиційних систем, підвищення точності
керування в значній мірі стримується енергетичними обмеженнями виконавчих
елементів і інформаційними обмеженнями вимірювальних пристроїв.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери