ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу

Однією з основних проблем теорії і практики автоматичного керування є створення систем, здатних з високою точністю відтворювати задаючу дію і компенсувати збурювальні впливи в широкому спектрі частот. У сучасній теорії автоматичного керування отримані значні результати по оптимальному, робастному, адаптивному керуванню, застосуванню нейронних мереж і генетичних алгоритмів для підвищення точності і робастності систем керування. Однак, у рамках традиційних систем, підвищення точності керування в значній мірі стримується енергетичними обмеженнями виконавчих елементів і інформаційними обмеженнями вимірювальних пристроїв.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРЕДАТОЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Теряєв В.І., к.т.н., доц.; Попович Є.М., магістрант 5 курсу(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери