ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти

Підвищення продуктивності роботи кранових механізмів потребує
високоякісного керування візком крану з гасінням коливань підвішеного
вантажу [1, 2]. Зважаючи на суттєву нелінійність об’єкта керування тут
перспективне використання нелінійного регулятора, що синтезується за
методом «інваріантного занурення» [3]. Процедура побудови такого регулятора
має два етапи. На 1-му етапі синтезуються два лінійних регулятори стану для
областей «малих» та «великих» значень початкового положення
зображувальної точки (початкових умов) у просторі стану. На 2-му етапі
відбувається «зшивання» лінійних розв’язків задачі синтезу у підсумковий
нелінійний закон керування за методом «інваріантного занурення». Для
реалізації 1-го етапу слід отримати лінеаризовані моделі об’єкта у двох
областях простору стану.

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти(pdf)

Статистика



Навчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

Оголошення



Дні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери