ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти

Підвищення продуктивності роботи кранових механізмів потребує
високоякісного керування візком крану з гасінням коливань підвішеного
вантажу [1, 2]. Зважаючи на суттєву нелінійність об’єкта керування тут
перспективне використання нелінійного регулятора, що синтезується за
методом «інваріантного занурення» [3]. Процедура побудови такого регулятора
має два етапи. На 1-му етапі синтезуються два лінійних регулятори стану для
областей «малих» та «великих» значень початкового положення
зображувальної точки (початкових умов) у просторі стану. На 2-му етапі
відбувається «зшивання» лінійних розв’язків задачі синтезу у підсумковий
нелінійний закон керування за методом «інваріантного занурення». Для
реалізації 1-го етапу слід отримати лінеаризовані моделі об’єкта у двох
областях простору стану.

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери