ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти

Підвищення продуктивності роботи кранових механізмів потребує високоякісного керування візком крану з гасінням коливань підвішеного вантажу. Зважаючи на суттєву нелінійність об’єкта керування тут перспективне використання нелінійного регулятора, що синтезується за методом «інваріантного занурення».

Процедура побудови такого регулятора має два етапи. На 1-му етапі синтезуються два лінійних регулятори стану для областей «малих» та «великих» значень початкового положення зображувальної точки (початкових умов) у просторі стану. На 2-му етапі відбувається «зшивання» лінійних розв’язків задачі синтезу у підсумковий нелінійний закон керування за методом «інваріантного занурення». Для реалізації 1-го етапу слід отримати лінеаризовані моделі об’єкта у двох областях простору стану.

ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КРАНУ З МАЯТНИКОВИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кучеренко В.В., Марчук В.М., магістранти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери