ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка

ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ

ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка

Сучасна теорія стійкості, що базується на використанні другого методу Ляпунова [1], [2], знайшла широке застосування для вирішення значної кількості задач керування різними об’єктами, в тому числі нелінійними електромеханічними. Прикладами використання апарату функції Ляпунова є: в енергетиці [3],[4], робототехніці [5], тепловій енергетиці [6]. В електромеханіці на основі використання другого методу Ляпунова було розв’язано значну кількість принципових задач керування асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором, який є нелінійним багатовимірними об’єктом керування з частково вимірюваним вектором стану. Деякі з них: загальнотеоретичне рішення задачі відпрацювання кутової швидкості та потокозчеплення [7], полеорієнтованого керування на основі принципу пасивності [8] та конструювання спостерігачів вектора потокозчеплення [9].

Головною проблемою використання другого методу Ляпунова є відсутність загальних підходів до конструювання самої функції Ляпунова, причому вона не є унікальною для конкретного об’єкту і може бути не зручною для цілей керування.

ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери