ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка

Сучасна теорія стійкості, що базується на використанні другого
методу Ляпунова [1], [2], знайшла широке застосування для вирішення значної
кількості задач керування різними об’єктами, в тому числі нелінійними
електромеханічними. Прикладами використання апарату функції Ляпунова є: в
енергетиці [3],[4], робототехніці [5], тепловій енергетиці [6]. В електромеханіці
на основі використання другого методу Ляпунова було розв’язано значну
кількість принципових задач керування асинхронним двигуном з
короткозамкненим ротором, який є нелінійним багатовимірними об’єктом
керування з частково вимірюваним вектором стану. Деякі з них:
загальнотеоретичне рішення задачі відпрацювання кутової швидкості та
потокозчеплення [7], полеорієнтованого керування на основі принципу
пасивності [8] та конструювання спостерігачів вектора потокозчеплення [9].
Головною проблемою використання другого методу Ляпунова є
відсутність загальних підходів до конструювання самої функції Ляпунова,
причому вона не є унікальною для конкретного об’єкту і може бути не зручною
для цілей керування.

ФУНКЦІЯ ЛЯПУНОВА ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА: ЧАСТИНА ПЕРША – СТІЙКІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ Пересада С.М. д.т.н.,проф., Кононенко Н.С. магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери