ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПРИ ЗМІНАХ СУМАРНОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ Лукашук В.В., Мельник О.О., студенти, Приймак Б.І., к.т.н., доц.

Системи автоматичного регулювання (САР) швидкості двигунів
постійного та змінного струму, що мають підпорядковану структуру, в наш
час широко застосовуються у промисловості. Їх властивості вивчені досить
ґрунтовно [1, 2]. Проте тема параметричної чутливості таких САР в літературі
висвітлена ще не достатньо. Зокрема, потребує ширшого вивчення питання
впливу на стійкість САР варіацій момента інерції привода. Дана проблема
характерна для багатьох механізмів, наприклад, маніпуляторів, роботів,
верстатів і т.п. Тому подальші дослідження у даному напрямі є актуальними.
Одне з них пропонується у цій статті.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПРИ ЗМІНАХ СУМАРНОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ Лукашук В.В., Мельник О.О., студенти, Приймак Б.І., к.т.н., доц.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери