АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ЗОН ШВИДКОСТІ ВЕКТОРНО- КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З МАКСИМІЗАЦІЄЮ МОМЕНТА ДВИГУНА Приймак Б.І., к.т.н., доц., Романчук Я.В., магістрант

Векторне екстремальне керування асинхронним електроприводом
(АЕП) з максимізацією момента двигуна дозволяє досягти високого ступеня
використання енергетичних ресурсів асинхронного двигуна (АД) та силового
перетворювача і, відповідно, суттєво поліпшити характеристики привода. При
такому керуванні стає кращою перевантажувальна здатність, а також істотно
поліпшуються динамічні властивості АЕП в області високих швидкостей
ротора. На відміну від класичного алгоритму векторного керування [1], де
зниження магнітного поля двигуна починається з його номінальної швидкості,
при екстремальному керуванні АД ця швидкість є іншою і зазвичай
визначається чисельним шляхом [2]. Проте для аналізу характеристик та
налаштування параметрів АЕП з екстремальним керуванням корисно мати
аналітичний вираз для цієї величини. Цій задачі присвячена дана стаття.

АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ЗОН ШВИДКОСТІ ВЕКТОРНО- КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З МАКСИМІЗАЦІЄЮ МОМЕНТА ДВИГУНА Приймак Б.І., к.т.н., доц., Романчук Я.В., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери