АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ЗОН ШВИДКОСТІ ВЕКТОРНО- КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З МАКСИМІЗАЦІЄЮ МОМЕНТА ДВИГУНА Приймак Б.І., к.т.н., доц., Романчук Я.В., магістрант

Векторне екстремальне керування асинхронним електроприводом
(АЕП) з максимізацією момента двигуна дозволяє досягти високого ступеня
використання енергетичних ресурсів асинхронного двигуна (АД) та силового
перетворювача і, відповідно, суттєво поліпшити характеристики привода. При
такому керуванні стає кращою перевантажувальна здатність, а також істотно
поліпшуються динамічні властивості АЕП в області високих швидкостей
ротора. На відміну від класичного алгоритму векторного керування [1], де
зниження магнітного поля двигуна починається з його номінальної швидкості,
при екстремальному керуванні АД ця швидкість є іншою і зазвичай
визначається чисельним шляхом [2]. Проте для аналізу характеристик та
налаштування параметрів АЕП з екстремальним керуванням корисно мати
аналітичний вираз для цієї величини. Цій задачі присвячена дана стаття.

АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ЗОН ШВИДКОСТІ ВЕКТОРНО- КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З МАКСИМІЗАЦІЄЮ МОМЕНТА ДВИГУНА Приймак Б.І., к.т.н., доц., Романчук Я.В., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери