ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ВЕКТОРНОКЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Пересада С.М., д.т.н., проф., Зайченко Ю.М., студент

Сучасні системи керування рухом здебільшого виконуються на
основі векторнокерованого синхронного електроприводу. В якості
приводного двигуна застосовуються синхронні машини зі збудженням від
постійних магнітів. В залежності від конструкції ротора такі машини можуть
бути неявнополюсними або явнополюсними, але в обох випадках розподіл
магніторушійної сили у повітряному зазорі має синусоїдний характер. Векторне
керування синхронними двигунами здійснюється у системі координат ротора, в
якій синхронна машина набуває властивостей, подібних до машин постійного
струму, що збуджуються від постійних магнітів.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ВЕКТОРНОКЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Пересада С.М., д.т.н., проф., Зайченко Ю.М., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери