ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ВЕКТОРНОКЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Пересада С.М., д.т.н., проф., Зайченко Ю.М., студент

Сучасні системи керування рухом здебільшого виконуються на
основі векторнокерованого синхронного електроприводу. В якості
приводного двигуна застосовуються синхронні машини зі збудженням від
постійних магнітів. В залежності від конструкції ротора такі машини можуть
бути неявнополюсними або явнополюсними, але в обох випадках розподіл
магніторушійної сили у повітряному зазорі має синусоїдний характер. Векторне
керування синхронними двигунами здійснюється у системі координат ротора, в
якій синхронна машина набуває властивостей, подібних до машин постійного
струму, що збуджуються від постійних магнітів.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ВЕКТОРНОКЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Пересада С.М., д.т.н., проф., Зайченко Ю.М., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери