СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка

Високу продуктивність та якість продукції металообробних
верстатів забезпечує застосування систем керування технологічними
параметрами процесу різання. Нелінійність об’єкта керування, яка
обумовлена добутком координат швидкостей подачі та приводу головного руху
ефективно усувається використанням лінеаризації зворотним зв’язком за
станом. Динаміку отриманої лінеаризованої системи керування доцільно
сформувати оптимальним стабілізуючим регулятором стану, що забезпечить
оптимальні показники якості перехідних процесів. При розв’язанні задачі
аналітичного конструювання оптимальних регуляторів (АКОР) існує проблема
обмеження виходу регуляторів. Пропонується наближене рішення задачі АКОР
з урахуванням обмеження виходу регулятора.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери