СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка

Високу продуктивність та якість продукції металообробних верстатів забезпечує застосування систем керування технологічними параметрами процесу різання.

Нелінійність об’єкта керування, яка обумовлена добутком координат швидкостей подачі та приводу головного руху ефективно усувається використанням лінеаризації зворотним зв’язком за станом. Динаміку отриманої лінеаризованої системи керування доцільно сформувати оптимальним стабілізуючим регулятором стану, що забезпечить оптимальні показники якості перехідних процесів. При розв’язанні задачі аналітичного конструювання оптимальних регуляторів (АКОР) існує проблема обмеження виходу регуляторів. Пропонується наближене рішення задачі АКОР з урахуванням обмеження виходу регулятора.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка (pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери