СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка

Високу продуктивність та якість продукції металообробних
верстатів забезпечує застосування систем керування технологічними
параметрами процесу різання. Нелінійність об’єкта керування, яка
обумовлена добутком координат швидкостей подачі та приводу головного руху
ефективно усувається використанням лінеаризації зворотним зв’язком за
станом. Динаміку отриманої лінеаризованої системи керування доцільно
сформувати оптимальним стабілізуючим регулятором стану, що забезпечить
оптимальні показники якості перехідних процесів. При розв’язанні задачі
аналітичного конструювання оптимальних регуляторів (АКОР) існує проблема
обмеження виходу регуляторів. Пропонується наближене рішення задачі АКОР
з урахуванням обмеження виходу регулятора.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО НЕЛІНІЙНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., к.т.н., ст. викладач, Пєтухова К.І., магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери