ОГЛЯД МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК Пєрвєєв С.В., Петровський Я.І., студенти, Бур’ян С.О., к.т.н., ст. викладач

Відцентрова насосна установка – це складна багатопараметрична
нелінійна електромеханічна система, в якій протікають електричні, механічні та
гідравлічні процеси. На даний час не існує досить точного математичного
опису такої системи, який би детально враховував всі гідромеханічні явища.
Зазвичай, в усталеному режимі насосна установка описується диференційним
рівнянням першого порядку, але при зміні режиму роботи, виникненні
гідравлічних ударів, явищ кавітації та інших процесів у гідравлічні мережі або у
самому насосі, таке представлення не дає точних результатів. Тому актуальним
завданням є аналіз існуючих способів представлення математичного опису
насосних установок та зробити висновки щодо їх адекватності.

ОГЛЯД МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК Пєрвєєв С.В., Петровський Я.І., студенти, Бур’ян С.О., к.т.н., ст. викладач(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери