МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПАРАЛЕЛЬНО З’ЄДНАНИХ НАСОСІВ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТРУБОПРОВОДУ Бур’ян С.О., к.т.н., ст. викладач, Печеник М.В., к.т.н., доц., Барановська К.В., магістрантка

Насосні установки – це складні електромеханічні системи, що
використовуються у всіх галузях промисловості, сільського та комунального
господарства. Велика кількість наукових робіт присвячена дослідженню
режимів роботи таких установок з метою побудови енергоефективних та
оптимальних за енергоспоживанням систем керування. Однак поряд із цим
дуже мало уваги приділяється гідравлічній мережі, як окремій невід’ємній
складовій усього гідротранспортного комплексу. Навіть у будинку, що має
декілька поверхів – це складна розподілена система, з великою кількістю
споживачів та втратами, не кажучи вже про мережі цілого міста. Тому розробка
математичного опису насосних комплексів з врахуванням особливостей чи
просторового розподілення гідромережі є актуальним завданням.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПАРАЛЕЛЬНО З’ЄДНАНИХ НАСОСІВ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТРУБОПРОВОДУ Бур’ян С.О., к.т.н., ст. викладач, Печеник М.В., к.т.н., доц., Барановська К.В., магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери