ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кульбашний О.І., магістрант

Системи енергоощадного керування асинхронним
електроприводом (АЕП) будуються на основі пошукової або безпошукової
оптимізації споживаної потужності. Пошукові системи з давачем
потужності мають цінну властивість параметричної інваріантності, проте в них
надто мала швидкодія. Безпошуковим системам властива висока швидкодія але
параметрична робастність не є високою. Поєднання переваг обох типів систем
можливе при комбінованій оптимізації. У цьому зв’язку актуальним є вивчення
відомих алгоритмів пошукової оптимізації вхідної потужності для можливості
вибору кращого з них.

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВХІДНОЇ ПОТУЖНОСТІ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Кульбашний О.І., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери