СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

Удосконалення електроприводу з метою підвищення його
економічності є нагальною потребою часу. При роботі двигуна постійного
струму (ДПС) з незалежним збудженням при змінному графіку нагрузки
резервом підвищення економії є зменшення потоку збудження в періоди
зменшення навантаження. Суттєвою проблемою при побудові систем
стабілізації швидкості при зміні потоку збудження є нелінійність коефіцієнту
передачі в контурі регулювання швидкості, обумовлена добутком струму якоря
на потік збудження. Традиційна лінеаризація в околі робочої точки призводить
до відчутного зменшення якості системи при зміщенні робочої точки внаслідок
зміни магнітного потоку збудження. В роботі виконано синтез системи
стабілізації швидкості ДПС з використанням методу лінеаризації зворотнім
зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери