СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

Удосконалення електроприводу з метою підвищення його
економічності є нагальною потребою часу. При роботі двигуна постійного
струму (ДПС) з незалежним збудженням при змінному графіку нагрузки
резервом підвищення економії є зменшення потоку збудження в періоди
зменшення навантаження. Суттєвою проблемою при побудові систем
стабілізації швидкості при зміні потоку збудження є нелінійність коефіцієнту
передачі в контурі регулювання швидкості, обумовлена добутком струму якоря
на потік збудження. Традиційна лінеаризація в околі робочої точки призводить
до відчутного зменшення якості системи при зміщенні робочої точки внаслідок
зміни магнітного потоку збудження. В роботі виконано синтез системи
стабілізації швидкості ДПС з використанням методу лінеаризації зворотнім
зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2015/2016


Відмінники: 13
Хорошистів: 131
Відраховано: 2
Всього навчається: 198

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери