СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

Удосконалення електроприводу з метою підвищення його
економічності є нагальною потребою часу. При роботі двигуна постійного
струму (ДПС) з незалежним збудженням при змінному графіку нагрузки
резервом підвищення економії є зменшення потоку збудження в періоди
зменшення навантаження. Суттєвою проблемою при побудові систем
стабілізації швидкості при зміні потоку збудження є нелінійність коефіцієнту
передачі в контурі регулювання швидкості, обумовлена добутком струму якоря
на потік збудження. Традиційна лінеаризація в околі робочої точки призводить
до відчутного зменшення якості системи при зміщенні робочої точки внаслідок
зміни магнітного потоку збудження. В роботі виконано синтез системи
стабілізації швидкості ДПС з використанням методу лінеаризації зворотнім
зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери