СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА КОНТУРУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ Шибіко В.С., магістрант, Кудін В.Ф., професор, д.т.н.

На даний час у багатьох металорізальних верстатах
використовуються системи стабілізації зусилля різання. Застосування таких
систем дозволяє підвищити якість оброблюваної поверхні та збільшити
продуктивність обладнання. Відмітною їх здатністю є складність побудови
регуляторів, оскільки при використанні стандартних коректуючих пристроїв,
при достатньо високих коефіцієнтах підсилення розімкнутої системи, у контурі
стабілізації зусилля різання (КСЗР) виникає коливальний режим. Внаслідок
цього, перехідний процес має високу коливальність, що являється
неприпустимим при технологічному процесі металообробки.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА КОНТУРУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ Шибіко В.С., магістрант, Кудін В.Ф., професор, д.т.н.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери