СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА КОНТУРУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ Шибіко В.С., магістрант, Кудін В.Ф., професор, д.т.н.

На даний час у багатьох металорізальних верстатах
використовуються системи стабілізації зусилля різання. Застосування таких
систем дозволяє підвищити якість оброблюваної поверхні та збільшити
продуктивність обладнання. Відмітною їх здатністю є складність побудови
регуляторів, оскільки при використанні стандартних коректуючих пристроїв,
при достатньо високих коефіцієнтах підсилення розімкнутої системи, у контурі
стабілізації зусилля різання (КСЗР) виникає коливальний режим. Внаслідок
цього, перехідний процес має високу коливальність, що являється
неприпустимим при технологічному процесі металообробки.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА КОНТУРУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ Шибіко В.С., магістрант, Кудін В.Ф., професор, д.т.н.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери