СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., ст.викладач.;Пєтухова К.І.,магістрантка

Сучасна продукція металообробки потребує високого степеню
точності та чистоти обробки поверхні матеріалу. Для досягнення високих
показників якості обробки металорізальне обладнання повинно забезпечувати
підтримання одного з технологічних параметрів різання на сталому рівні.
Верстати, до структури яких входять системи стабілізації зусилля різання,
відрізняються вищим рівнем продуктивності та якістю продукції. При
проектуванні систем стабілізації із регулятором технологічного параметру
важливою задачею є усунення нелінійності в об’єкті керування, яка являє
собою добуток координат швидкостей подачі та приводу головного руху.
Ефективним способом усунення нелінійності в об’єкті керування є лінеаризація
зворотним зв’язком за станом Для лінеаризованої системи керування
доцільно синтезувати оптимальний стабілізуючий регулятор стану, оскільки
оптимальні методи керування забезпечують бажані показники якості
перехідних процесів.

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ Колесніченко С.П., ст.викладач.;Пєтухова К.І.,магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери