КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНОК СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Дядечко С.М., Сидоренко С.А., магістранти

При вивченні дисципліни “теорія автоматичного керування”, яка
належить до базових дисциплін підготовки бакалаврів електромеханіки,
важливе місце відводиться типовим ланкам систем автоматичного керування
(САК). Згідно з навчальною програмою дисципліни, студенти повинні знати
математичне описання та основні характеристики цих ланок в часовій та
частотній областях. Не оволодівши на достатньому рівні знаннями про типові
ланки САК, стає практично неможливим засвоєння наступного, більш
складного матеріалу дисципліни.

КОНЦЕПЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНОК СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Приймак Б.І., к.т.н., доц., Дядечко С.М., Сидоренко С.А., магістранти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери