АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ З ДВОДВИГУННИМ ВЕКТОРНОКЕРОВАНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ Поляков Г.В., магістрант; Попович М.Г., д.т.н., професор

Рішення актуального для України завдання різкого підвищення
вуглевидобутку вимагає ґрунтовної реконструкції існуючих шахт, їх підйомних
установок (ШПУ) та відповідних систем електроприводу (ЕП).
При потужностях ЕП існуючих ШПУ, які перевищують 1000-1200 КВт,
звичайно використовують дводвигунні електроприводи з асинхронними
електродвигунами з фазним ротором, керування якими в періоди розгону та
автоматизація в період гальмування виконуються на основі використання
досить складних пуско-регульовочних реостатів, пристроїв електродинамічного
гальмування, релейноконтакторних схем.
Застосування сучасних методів векторного керування дозволяє
забезпечити автоматизацію керування режимами роботи шахтних підйомних
установок на основі більш простих та економічних асинхронних двигунів з
короткозамкненим ротором та потребує розробки функціональних і
структурних схем проведення відповідних досліджень.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ З ДВОДВИГУННИМ ВЕКТОРНОКЕРОВАНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ Поляков Г.В., магістрант; Попович М.Г., д.т.н., професор(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери