ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ ТА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ Пересада С. М., д.т.н., проф., Благодір В. О., магістр

Високу ефективність електромеханічного перетворення енергії в
системах, де діапазон регулювання кутової швидкості складає  20 – 30 %
відносно номінальної, дозволяє досягти керування по схемі машини подвійного
живлення (МПЖ).
Все більшого поширення набувають векторно-керовані МПЖ,
особливістю яких є можливість незалежного регулювання моменту і реактивної
потужності статора. Існує тенденція побудови систем МПЖ без використання
давачів механічних координат. Такі системи мають нижчу вартість та вищу
надійність.

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ ТА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ Пересада С. М., д.т.н., проф., Благодір В. О., магістр(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери