ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ ТА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ Пересада С. М., д.т.н., проф., Благодір В. О., магістр

Високу ефективність електромеханічного перетворення енергії в
системах, де діапазон регулювання кутової швидкості складає  20 – 30 %
відносно номінальної, дозволяє досягти керування по схемі машини подвійного
живлення (МПЖ).
Все більшого поширення набувають векторно-керовані МПЖ,
особливістю яких є можливість незалежного регулювання моменту і реактивної
потужності статора. Існує тенденція побудови систем МПЖ без використання
давачів механічних координат. Такі системи мають нижчу вартість та вищу
надійність.

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ ТА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ Пересада С. М., д.т.н., проф., Благодір В. О., магістр(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери