УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Приймак Б.І., доц., к.т.н., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С., магістранти

Зазвичай системи векторного керування асинхронними
електроприводами (АЕП) складаються з двох автономних систем
автоматичного регулювання (САР) – САР швидкості чи положення АЕП та
САР потокозчеплення ротора асинхронного двигуна (АД). При цьому такі САР
будуються за принципом підпорядкованого керування з пропорційно-
інтегральними (ПІ) регуляторами змінних стану, що мають такі стандартні
налаштування, як модульний оптимум (МО) та симетричний оптимум (СО).
Проте ці налаштування не завжди забезпечують потрібну якість керування,
особливо за потреби стабілізації швидкості в умовах різких та значних змін
навантаження двигуна. Звідси виникає задача поліпшення показників АЕП. Для
розв’язання цієї задачі у статті застосовано генетичний алгоритм (ГА), який
відносять до найкращих методів параметричної оптимізації.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Приймак Б.І., доц., к.т.н., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С., магістранти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери