УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Приймак Б.І., доц., к.т.н., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С., магістранти

Зазвичай системи векторного керування асинхронними
електроприводами (АЕП) складаються з двох автономних систем
автоматичного регулювання (САР) – САР швидкості чи положення АЕП та
САР потокозчеплення ротора асинхронного двигуна (АД). При цьому такі САР
будуються за принципом підпорядкованого керування з пропорційно-
інтегральними (ПІ) регуляторами змінних стану, що мають такі стандартні
налаштування, як модульний оптимум (МО) та симетричний оптимум (СО).
Проте ці налаштування не завжди забезпечують потрібну якість керування,
особливо за потреби стабілізації швидкості в умовах різких та значних змін
навантаження двигуна. Звідси виникає задача поліпшення показників АЕП. Для
розв’язання цієї задачі у статті застосовано генетичний алгоритм (ГА), який
відносять до найкращих методів параметричної оптимізації.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ Приймак Б.І., доц., к.т.н., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С., магістранти(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери