СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка

Застосування у металорізальних верстатах систем стабілізації
зусилля різання дозволяє збільшити їх продуктивність й підвищити якість
оброблюваної поверхні. Суттєвою проблемою при побудові подібних
систем стабілізації є нелінійність коефіцієнту передачі процесу різання, який
залежить як від швидкості подачі, так і від швидкості різання. Традиційна
лінеаризація в околі робочої точки призводить до відчутного зменшення якості
системи при зміщенні робочої точки внаслідок зміни швидкості різання.
Запропонований адаптивний регулятор не забезпечує завданих
показників якості в динаміці. В роботі виконано синтез системи стабілізації
зусилля різання з використанням методу лінеаризації зворотнім зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери