СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка

Застосування у металорізальних верстатах систем стабілізації
зусилля різання дозволяє збільшити їх продуктивність й підвищити якість
оброблюваної поверхні. Суттєвою проблемою при побудові подібних
систем стабілізації є нелінійність коефіцієнту передачі процесу різання, який
залежить як від швидкості подачі, так і від швидкості різання. Традиційна
лінеаризація в околі робочої точки призводить до відчутного зменшення якості
системи при зміщенні робочої точки внаслідок зміни швидкості різання.
Запропонований адаптивний регулятор не забезпечує завданих
показників якості в динаміці. В роботі виконано синтез системи стабілізації
зусилля різання з використанням методу лінеаризації зворотнім зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка(pdf)

Статистика



Навчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

Оголошення



Дні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери