СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка

Застосування у металорізальних верстатах систем стабілізації
зусилля різання дозволяє збільшити їх продуктивність й підвищити якість
оброблюваної поверхні. Суттєвою проблемою при побудові подібних
систем стабілізації є нелінійність коефіцієнту передачі процесу різання, який
залежить як від швидкості подачі, так і від швидкості різання. Традиційна
лінеаризація в околі робочої точки призводить до відчутного зменшення якості
системи при зміщенні робочої точки внаслідок зміни швидкості різання.
Запропонований адаптивний регулятор не забезпечує завданих
показників якості в динаміці. В роботі виконано синтез системи стабілізації
зусилля різання з використанням методу лінеаризації зворотнім зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери