СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка

Застосування у металорізальних верстатах систем стабілізації
зусилля різання дозволяє збільшити їх продуктивність й підвищити якість
оброблюваної поверхні. Суттєвою проблемою при побудові подібних
систем стабілізації є нелінійність коефіцієнту передачі процесу різання, який
залежить як від швидкості подачі, так і від швидкості різання. Традиційна
лінеаризація в околі робочої точки призводить до відчутного зменшення якості
системи при зміщенні робочої точки внаслідок зміни швидкості різання.
Запропонований адаптивний регулятор не забезпечує завданих
показників якості в динаміці. В роботі виконано синтез системи стабілізації
зусилля різання з використанням методу лінеаризації зворотнім зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ВЕРСТАТУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст.викладач; Пєтухова К.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери