СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ Островерхов М.Я., доц., к.т.н.; Андрейчук Д.І., студент

Синхронні двигуни з постійними магнітами отримали досить
широке розповсюдження внаслідок вигідних пускових і робочих властивостей.
Ці двигуни надійні в роботі, мають високу швидкодію, високі енергетичні
показники, широкий діапазон зміни частоти обертання та зручність керування.
При традиційному методі вирішення задач керування виникає потреба мати
повну та достовірну інформацію про параметри математичної моделі об’єкту
керування, зміна яких призводить до зміни якості керування. Робастні
регулятори, що побудовані на основі концепції зворотної задачі динаміки,
дозволяють отримувати бажані динамічні властивості при широкій зміні
параметрів системи, що дає змогу покращити якість керування.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ Островерхов М.Я., доц., к.т.н.; Андрейчук Д.І., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери