ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ОРІЄНТАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПО ВЕКТОРАМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА І РОТОРА Ковбаса С.М., к.т.н., доц. ; Онанко А.Ю., асп.; Воронко А. Б., магістрант

Векторного-керовані асинхронні електроприводи знайшли широке
застосування в сучасній промисловості. Більшість алгоритмів векторного
керування асинхронними двигунами (АД) базуються на використанні
концепцій орієнтації керування по одному з векторів потокозчеплення: статора,
ротора, чи повітряного зазору. Кожен з цих способів керування має
свої переваги та недоліки. При керуванні з орієнтацією по вектору
потокозчеплення статора (SFOC) система керування потенційно має більшу
робастність до параметричних збурень, а використання моделі двигуна в
координатах статора є більш доцільним для врахування насичення. Проте, в
цьому випадку необхідний додатковий динамічний регулятор в осі d, що
забезпечує розв’язання процесів регулювання моменту та потокозчеплення.
При керуванні з орієнтацією по вектору потокозчеплення ротора (RFOC)
досягається повна розв’язка процесів керування моментом та потокозчепленням
при відносній простоті практичної реалізації. Недоліком полеорієнтування за
ротором є висока чутливість до параметричних збурень АД. Керування з
орієнтацією по вектору потокозчеплення у повітряному зазорі є робастним до
параметричних збурень, але передбачає встановлення датчиків магнітного
потоку в зазор АД, що найчастіше є неприйнятним. До того ж рішення,
отримані за допомогою цього типу полеорієнтування, є громіздкими та
концептуально схожими з тими, що отримуються при SFOC.

ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ОРІЄНТАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПО ВЕКТОРАМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА І РОТОРА Ковбаса С.М., к.т.н., доц. ; Онанко А.Ю., асп.; Воронко А. Б., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери