ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ОРІЄНТАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПО ВЕКТОРАМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА І РОТОРА Ковбаса С.М., к.т.н., доц. ; Онанко А.Ю., асп.; Воронко А. Б., магістрант

Векторного-керовані асинхронні електроприводи знайшли широке
застосування в сучасній промисловості. Більшість алгоритмів векторного
керування асинхронними двигунами (АД) базуються на використанні
концепцій орієнтації керування по одному з векторів потокозчеплення: статора,
ротора, чи повітряного зазору. Кожен з цих способів керування має
свої переваги та недоліки. При керуванні з орієнтацією по вектору
потокозчеплення статора (SFOC) система керування потенційно має більшу
робастність до параметричних збурень, а використання моделі двигуна в
координатах статора є більш доцільним для врахування насичення. Проте, в
цьому випадку необхідний додатковий динамічний регулятор в осі d, що
забезпечує розв’язання процесів регулювання моменту та потокозчеплення.
При керуванні з орієнтацією по вектору потокозчеплення ротора (RFOC)
досягається повна розв’язка процесів керування моментом та потокозчепленням
при відносній простоті практичної реалізації. Недоліком полеорієнтування за
ротором є висока чутливість до параметричних збурень АД. Керування з
орієнтацією по вектору потокозчеплення у повітряному зазорі є робастним до
параметричних збурень, але передбачає встановлення датчиків магнітного
потоку в зазор АД, що найчастіше є неприйнятним. До того ж рішення,
отримані за допомогою цього типу полеорієнтування, є громіздкими та
концептуально схожими з тими, що отримуються при SFOC.

ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ОРІЄНТАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПО ВЕКТОРАМ ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ СТАТОРА І РОТОРА Ковбаса С.М., к.т.н., доц. ; Онанко А.Ю., асп.; Воронко А. Б., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери