ОГЛЯД ОСНОВНИХ СИЛ ОПОРУ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Ковбаса С.М., к.т.н., доцент; Скібчик О.С., магістрант

Активний розвиток електротранспорту зумовлений постійним
ростом цін на паливо а також погіршенням екологічної обстановки. Тому
розробка та дослідження нових алгоритмів керування електромеханічними
системами транспортних засобів (ТЗ) є актуальною надновою задачею. Метою
даної статті є огляд сил опору рухові ТЗ для розробки моделюючої програми,
яка дозволить досліджувати характеристики електромеханічних систем
транспортних засобів.

ОГЛЯД ОСНОВНИХ СИЛ ОПОРУ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Ковбаса С.М., к.т.н., доцент; Скібчик О.С., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери