НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І. доц., к.т.н., Бурлака О.П., студент

До перспективних галузей застосування штучних нейронних
мереж (НМ) належить автоматизація виробництва. Зокрема, такі її напрями,
як оптимізація режимів виробничого процесу, комплексна діагностика якості
продукції (ультразвук, оптика, гамма-випромінювання), моніторинг і
візуалізація багатовимірної диспетчерської інформації, попередження
аварійних ситуацій, системи автоматичного керування (САК) динамічними
об’єктами. Однією з головних перешкод на шляху значного розповсюдження
нейромережних технологій є невміння широкого кола фахівців сформулювати
свої проблеми у термінах, котрі зумовлюють достатньо просте їх вирішення на
основі НМ. У цій статті розглядається питання застосування НМ для
керування швидкістю типового електромеханічного об’єкта.

НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І. доц., к.т.н., Бурлака О.П., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери