НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І. доц., к.т.н., Бурлака О.П., студент

НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І. доц., к.т.н., Бурлака О.П., студент

До перспективних галузей застосування штучних нейронних мереж (НМ) належить автоматизація виробництва. Зокрема, такі її напрями, як оптимізація режимів виробничого процесу, комплексна діагностика якості продукції (ультразвук, оптика, гамма-випромінювання), моніторинг і візуалізація багатовимірної диспетчерської інформації, попередження аварійних ситуацій, системи автоматичного керування (САК) динамічними об’єктами. Однією з головних перешкод на шляху значного розповсюдження нейромережних технологій є невміння широкого кола фахівців сформулювати свої проблеми у термінах, котрі зумовлюють достатньо просте їх вирішення на основі НМ. У цій статті розглядається питання застосування НМ для керування швидкістю типового електромеханічного об’єкта.

НЕЙРОМЕРЕЖНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І. доц., к.т.н., Бурлака О.П., студент (pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери