СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЗМІНИ ОПОРУ РОТОРА Островерхов М.Я., к.т.н., доц., Будішевська М.В., магістрантка

Практичне застосування законів керування координатами
асинхронного електропривода, отриманих на основі класичних методів теорії
автоматичного керування, пов’язано з необхідністю мати повну та достовірну
інформацію про параметри двигуна, бо за своєю природою ці закони є
компенсаційного виду. Забезпечення заданої якості керування координатами в
умовах зміни параметрів двигуна потребує додаткового застосування
спеціальних компенсуючи ланок, алгоритмів адаптації та ідентифікації, що
суттєво підвищує складність, громіздкість та вартість систем.

СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВЛАСТИВОСТЯМИ СЛАБКОЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО ЗМІНИ ОПОРУ РОТОРА Островерхов М.Я., к.т.н., доц., Будішевська М.В., магістрантка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери