ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ MATLAB ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Сівак О.Ю., студент

Система Matlab була створена як мова програмування високого
рівня для різних технічних обчислень. Вона увібрала в себе не тільки передовий
досвід розвитку і комп’ютерної реалізації чисельних методів, накопичений за
останні три десятиліття, але і весь історичний досвід становлення математики.
Одним з найважливіших рис системи Matlab являється можливість її
використання для найрізноманітніших науково-технічних задач. Зокрема
великі перспективи має застосування Matlab при вивченні теорії систем
автоматичного керування (САК), у тому числі теорії дискретних САК.

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ MATLAB ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Сівак О.Ю., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери