ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант

Системи векторного керування асинхронними двигунами (АД),
як відомо, будуються у вигляді двох автономних систем автоматичного
регулювання (САР): САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення
ротора двигуна. В енергоощадних асинхронних електроприводах (АЕП)
магнітний потік двигуна не стабілізується на номінальному рівні, як у приводах
без енергозаощадження, а змінюється так, щоб бути енергооптимальним для
поточних навантажень та швидкостей двигуна. Функціонування САР
потокозчеплення ротора двигуна в режимі значних та інтенсивних змін
керованої змінної викликає значні варіації взаємоіндуктивності АД в темпі
перебігу перехідних процесів. Крім цього існують значні але досить повільні
варіації термозалежного опору ротора. За класифікацією систем з
нестабільними параметрами щодо 1-го параметру система є суттєво
нестаціонарною, а щодо 2-го – квазістаціонарною.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери