ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант

Системи векторного керування асинхронними двигунами (АД),
як відомо, будуються у вигляді двох автономних систем автоматичного
регулювання (САР): САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення
ротора двигуна. В енергоощадних асинхронних електроприводах (АЕП)
магнітний потік двигуна не стабілізується на номінальному рівні, як у приводах
без енергозаощадження, а змінюється так, щоб бути енергооптимальним для
поточних навантажень та швидкостей двигуна. Функціонування САР
потокозчеплення ротора двигуна в режимі значних та інтенсивних змін
керованої змінної викликає значні варіації взаємоіндуктивності АД в темпі
перебігу перехідних процесів. Крім цього існують значні але досить повільні
варіації термозалежного опору ротора. За класифікацією систем з
нестабільними параметрами щодо 1-го параметру система є суттєво
нестаціонарною, а щодо 2-го – квазістаціонарною.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняПодача документів

Увага! До 24.07.18 можна подати документи в електронному вигляді на спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітню програму підготовки (спеціалізацію)
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”.

При виникненні питань звертайтесь до нас у консультаційний центр або за телефоном, детальніше тут.

Партнери