ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант

Системи векторного керування асинхронними двигунами (АД),
як відомо, будуються у вигляді двох автономних систем автоматичного
регулювання (САР): САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення
ротора двигуна. В енергоощадних асинхронних електроприводах (АЕП)
магнітний потік двигуна не стабілізується на номінальному рівні, як у приводах
без енергозаощадження, а змінюється так, щоб бути енергооптимальним для
поточних навантажень та швидкостей двигуна. Функціонування САР
потокозчеплення ротора двигуна в режимі значних та інтенсивних змін
керованої змінної викликає значні варіації взаємоіндуктивності АД в темпі
перебігу перехідних процесів. Крім цього існують значні але досить повільні
варіації термозалежного опору ротора. За класифікацією систем з
нестабільними параметрами щодо 1-го параметру система є суттєво
нестаціонарною, а щодо 2-го – квазістаціонарною.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери