ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант

Системи векторного керування асинхронними двигунами (АД),
як відомо, будуються у вигляді двох автономних систем автоматичного
регулювання (САР): САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення
ротора двигуна. В енергоощадних асинхронних електроприводах (АЕП)
магнітний потік двигуна не стабілізується на номінальному рівні, як у приводах
без енергозаощадження, а змінюється так, щоб бути енергооптимальним для
поточних навантажень та швидкостей двигуна. Функціонування САР
потокозчеплення ротора двигуна в режимі значних та інтенсивних змін
керованої змінної викликає значні варіації взаємоіндуктивності АД в темпі
перебігу перехідних процесів. Крім цього існують значні але досить повільні
варіації термозалежного опору ротора. За класифікацією систем з
нестабільними параметрами щодо 1-го параметру система є суттєво
нестаціонарною, а щодо 2-го – квазістаціонарною.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ САР ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ЕНЕРГООЩАДНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н., Федіна В.П., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2015/2016


Відмінники: 13
Хорошистів: 131
Відраховано: 2
Всього навчається: 198

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери