ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВИЩИХ ГАРМОНІК ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕКТОРА КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ Колесніченко С.П., ст.викладач; Коломис О.В., магістрант; Пєтухова К.І., студентка

На сьогоднішній день суттєво підвищився рівень нелінійного
навантаження систем електропостачання. Широке використання знаходять
регульовані електроприводи, силові перетворювачі, імпульсні джерела струму
та інше нелінійне навантаження, що чинить несприятливу дію на мережу
електропостачання. Збурення в мережі знижують якість напруги та негативно
впливають на роботу споживачів електроенергії. Під збуренням мається на
увазі вищі гармоніки струму, що генеруються підключеним до мережі
навантаженням. До негативних ефектів, що викликані вищими
гармоніками належать: спотворення форми вхідної напруги, падіння напруги в
розподільній мережі, резонансні явища на частотах вищих гармонік,
додатковий нагрів і швидше старіння ізоляції електродвигунів. Таким чином
дослідження способів компенсації вищих гармонік є актуальною задачею.
Вплив негативних ефектів, викликаних вищими гармоніками, можна
зменшити такими методами як: забезпечення симетричного режиму
роботи трьохфазної системи, включення в систему розділяючого
трансформатора з обмотками «трикутник-зірка», зниження повного опору
розподільної мережі, використання пасивних та активних фільтрів. З появою
силових електронних ключів стало можливим пряме керування струмом в
активних фільтрах, що є вагомою перевагою цих фільтрів для компенсації
небажаних збурень. Активна фільтрація  побудована на введені в мережу
послідовного або паралельного джерела напруги з керованим збуренням, при
чому поступаюче збурення знаходиться в протифазі з наявним збуренням та
компенсує його в результуючій кривій струму або напруги. Для однофазної
мережі активний фільтр прийнято називати коректором коефіцієнта потужності
(Power Factor Corrector).

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВИЩИХ ГАРМОНІК ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕКТОРА КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ Колесніченко С.П., ст.викладач; Коломис О.В., магістрант; Пєтухова К.І., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери