ВПЛИВ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ДВОКОНТУРНІЙ СИСТЕМІ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Островерхов М.Я., доц.; Гаркович Н.В., студентка

В електроприводі широко застосовується принцип
підпорядкованого регулювання, перевагами якого є простота налаштування
регуляторів та обмеження координат [1,2]. Недоліком цього принципу є
чутливість до параметричних збурень, бо від грунтується на компенсації
великих сталих часу. В електроприводі може змінюватися: момент інерції,
наприклад, внаслідок зміни маси вантажу підйомно-транспортних механізмів
чи положень кінематичних елементів роботів та маніпуляторів; активний
електричний опір силових кіл в результаті зміни температури; індуктивність в
колах збудження при насиченні магнітної системи; коефіцієнт підсилення
силових перетворювачів внаслідок зміни параметрів джерела живлення. При
зміні параметрів електропривода порушуються умови оптимізації, що
призводить до погіршення динаміних показників системи.

ВПЛИВ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ДВОКОНТУРНІЙ СИСТЕМІ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Островерхов М.Я., доц.; Гаркович Н.В., студентка(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери