УТОЧНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА Теряєв В.І., доц.; Островерхов М.О., аспірант

У багатьох галузях промисловості, таких як транспорт, робототехніка,
конвеєрні системи та інших виникає необхідність отримання поступального руху
виконавчих механізмів. Перспективним напрямком для цього є застосування
електропривода на основі лінійних асинхронних двигунів, які мають просту
конструкцію, високу надійність, не потребують додаткових кінематичних ланок.
Лінійний асинхронний двигун (ЛАД) є електричною машиною змінного
струму, принцип дії якої ґрунтується на використанні енергії бігучого магнітного
поля. ЛАД можна представити як розрізану по твірній і розгорнуту у площину
звичайну асинхронну машину обертального руху (див. рис. 1). Розгорнутий в
площину статор є первинним елементом, а розгорнутий ротор – вторинним
елементом (ВЕ) двигуна. Сталевий сердечник статора виконується шихтованим, а
в його пази вкладається трифазна обмотка. Вторинний елемент може мати
короткозамкнену обмотку (як це показано на рисунку) або виконуватись у вигляді
суцільної струмопровідної пластини, закріпленої на зворотному магнітопроводі.
Рухомими можуть бути як статор, так і ротор.

УТОЧНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА Теряєв В.І., доц.; Островерхов М.О., аспірант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери