СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВТРАТ У ЗАЛІЗІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом [1], не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи в залізі двигуна. Проте останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає [2-3]. Тому актуальною є побудова розширених завдяки врахуванню
втрат у залізі математичних моделей АД. В статті [4] отримано розширену
модель двигуна для орієнтування рухомих координат за вектором головного
потокозчеплення (потокозчеплення у повітряному проміжку). Праця, що
пропонується, є продовженням зроблених в [4] досліджень шляхом отримання
моделі для іншого вектора стану АД та побудови структурних схем моделей.

СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВТРАТ У ЗАЛІЗІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2015/2016


Відмінники: 13
Хорошистів: 131
Відраховано: 2
Всього навчається: 198

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери