СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВТРАТ У ЗАЛІЗІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом [1], не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи в залізі двигуна. Проте останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає [2-3]. Тому актуальною є побудова розширених завдяки врахуванню
втрат у залізі математичних моделей АД. В статті [4] отримано розширену
модель двигуна для орієнтування рухомих координат за вектором головного
потокозчеплення (потокозчеплення у повітряному проміжку). Праця, що
пропонується, є продовженням зроблених в [4] досліджень шляхом отримання
моделі для іншого вектора стану АД та побудови структурних схем моделей.

СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВТРАТ У ЗАЛІЗІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери