СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВТРАТ У ЗАЛІЗІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Благодір В.О., студент

Математична модель ідеалізованого асинхронного двигуна (АД),
яка широко використовується в задачах аналізу та синтезу систем керування
асинхронним приводом [1], не враховує магнітних втрат в осерді статора та
ротора, що називаються втратами у сталі чи в залізі двигуна. Проте останнім
часом увага фахівців до вивчення впливу втрат у залізі на процеси керування
АД зростає [2-3]. Тому актуальною є побудова розширених завдяки врахуванню
втрат у залізі математичних моделей АД. В статті [4] отримано розширену
модель двигуна для орієнтування рухомих координат за вектором головного
потокозчеплення (потокозчеплення у повітряному проміжку). Праця, що
пропонується, є продовженням зроблених в [4] досліджень шляхом отримання
моделі для іншого вектора стану АД та побудови структурних схем моделей.

СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВТРАТ У ЗАЛІЗІ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Благодір В.О., студент(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери