СИСТЕМА ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКІСТЮ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ Островерхов М.Я., доц.; Ворощенко В.Ю., Манько В.В., бакалаври

Принцип підпорядкованого регулювання координат набув в
електроприводі широкого застосування внаслідок простоти налаштування
регуляторів та обмеження максимальних значень координат [1]. Традиційні
закони керування координатами електропривода, наприклад, модульний та
симетричний оптимум, що синтезовані на основі класичної теорії
автоматичного керування, за своєю природою є компенсаційного типу. Вони
ґрунтуються на компенсації регулятором параметрів об’єкту керування,
зокрема, великих сталих часу. В результаті параметричних збурень умови
оптимізації порушуються, що призводить до погіршення динамічних
показників системи. В електроприводі може змінюватися сумарний момент
інерції внаслідок зміни маси вантажу підйомно-транспортних механізмів чи
положення елементів роботів, активний електричний опір двигуна в результаті
нагрівання, індуктивність в колах збудження при насиченні, коефіцієнт
підсилення силових перетворювачів внаслідок зміни напруги мережі.

СИСТЕМА ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКІСТЮ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА ОСНОВІ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЇ Островерхов М.Я., доц.; Ворощенко В.Ю., Манько В.В., бакалаври(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери