СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМІ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НЕСТЙКОГО ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ Кудін В.Ф., проф.; Нікітенко О.В., магістрант

Задача синтезу субоптимального регулятора для нестійких об’єктів є
дуже актуальною на сьогоднішній день і знаходить відображення в багатьох
публікаціях відомих вчених і науковців[1-3]. В даному випадку, ставиться
задача пошуку закону оптимального керування для системи кутової стабілізації
з електрогідравлічним рульовим приводом балістичної ракети методом
динамічного програмування Беллмана. Регулятор має забезпечувати стійкість
системи при відпрацюванні початкових умов, мінімальну енергію керування та
високі показники якості перехідного процесу.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМІ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НЕСТЙКОГО ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ Кудін В.Ф., проф.; Нікітенко О.В., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери