СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМІ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НЕСТЙКОГО ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ Кудін В.Ф., проф.; Нікітенко О.В., магістрант

Задача синтезу субоптимального регулятора для нестійких об’єктів є
дуже актуальною на сьогоднішній день і знаходить відображення в багатьох
публікаціях відомих вчених і науковців[1-3]. В даному випадку, ставиться
задача пошуку закону оптимального керування для системи кутової стабілізації
з електрогідравлічним рульовим приводом балістичної ракети методом
динамічного програмування Беллмана. Регулятор має забезпечувати стійкість
системи при відпрацюванні початкових умов, мінімальну енергію керування та
високі показники якості перехідного процесу.

СИНТЕЗ СУБОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМІ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НЕСТЙКОГО ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ Кудін В.Ф., проф.; Нікітенко О.В., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери