СИНТЕЗ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА ЕНЕРГООЩАДНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант, Федіна В.П., магістрант

У класичному векторному керуванні асинхронними двигунами
(АД), як відомо [1], здійснюється декомпозиція об’єкта керування на дві
частини та реалізуються дві автономні системи автоматичного регулювання
(САР) цих частин: САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення ротора
двигуна. В енергоощадних АЕП магнітний потік двигуна не стабілізується на
номінальному рівні, як це має місце у звичайних приводах без
енергозаощадження, а підтримується на оптимальному для кожного значення
момента навантаження та швидкості двигуна рівні. Енергооптимальне значення
потокозчеплення, яке визначається у підсистемі оптимізації енерговитрат [2],
являється сигналом завдання для САР потокозчеплення ротора двигуна. Серед
показників якості цієї системи важливе місце займає швидкодія, що пов’язано із
двома причинами.

СИНТЕЗ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА ЕНЕРГООЩАДНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант, Федіна В.П., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери