СИНТЕЗ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА ЕНЕРГООЩАДНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант, Федіна В.П., магістрант

У класичному векторному керуванні асинхронними двигунами
(АД), як відомо [1], здійснюється декомпозиція об’єкта керування на дві
частини та реалізуються дві автономні системи автоматичного регулювання
(САР) цих частин: САР швидкості (положення) та САР потокозчеплення ротора
двигуна. В енергоощадних АЕП магнітний потік двигуна не стабілізується на
номінальному рівні, як це має місце у звичайних приводах без
енергозаощадження, а підтримується на оптимальному для кожного значення
момента навантаження та швидкості двигуна рівні. Енергооптимальне значення
потокозчеплення, яке визначається у підсистемі оптимізації енерговитрат [2],
являється сигналом завдання для САР потокозчеплення ротора двигуна. Серед
показників якості цієї системи важливе місце займає швидкодія, що пов’язано із
двома причинами.

СИНТЕЗ АПЕРІОДИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ РОТОРА ЕНЕРГООЩАДНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ Приймак Б.І., ст. викладач, к.т.н, Денисюк С.А., магістрант, Федіна В.П., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери