МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАСОСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТРУБОПРОВОДУ Кіселичник О., доц., к.т.н., Бур’ян С., асистент, Пушкар М., магістрант

У зв’язку з постійним подорожчанням та вичерпуванням
енергетичних та водних ресурсів питанням енергоощадливого керування
насосними установками приділяється значна увага [1,2]. Інтенсивні розробки
провідних виробників [2], які ґрунтуються на використанні цифрових
сигнальних процесорів та організації спільного керування насосом та його
привідним двигуном, призвели до появи поняття “інтелектуальний насос”.
Проте, теоретична база для побудови вказаних систем керування залишається
все ще недостатньо розвиненою. Зокрема, виробники випускають бездатчикові
системи стабілізації напору насосів, причому програмно можливо задавати
необхідну відстань від насосу до віртуального датчика тиску. Принципи
реалізації такого впровадження не розголошуються, але, очевидно, що вони
ґрунтуються на просторово-розподілених моделях.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАСОСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТРУБОПРОВОДУ Кіселичник О., доц., к.т.н., Бур’ян С., асистент, Пушкар М., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери