МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАСОСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТРУБОПРОВОДУ Кіселичник О., доц., к.т.н., Бур’ян С., асистент, Пушкар М., магістрант

У зв’язку з постійним подорожчанням та вичерпуванням
енергетичних та водних ресурсів питанням енергоощадливого керування
насосними установками приділяється значна увага [1,2]. Інтенсивні розробки
провідних виробників [2], які ґрунтуються на використанні цифрових
сигнальних процесорів та організації спільного керування насосом та його
привідним двигуном, призвели до появи поняття “інтелектуальний насос”.
Проте, теоретична база для побудови вказаних систем керування залишається
все ще недостатньо розвиненою. Зокрема, виробники випускають бездатчикові
системи стабілізації напору насосів, причому програмно можливо задавати
необхідну відстань від насосу до віртуального датчика тиску. Принципи
реалізації такого впровадження не розголошуються, але, очевидно, що вони
ґрунтуються на просторово-розподілених моделях.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАСОСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ТРУБОПРОВОДУ Кіселичник О., доц., к.т.н., Бур’ян С., асистент, Пушкар М., магістрант(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери