ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ Островерхов М.Я., доц.; Токарчук В.В., бакалавр

Сучасні системи векторного керування пройшли довгу дорогу розвитку і в даний час є найбільш поширеними серед систем електроприводу змінного струму. Вони дозволяють просто і ефективно керувати такими складними об’єктами як асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором (АД), що у свою чергу, дозволяє істотно розширити сферу його застосування. Дослідження динамічних процесів в системах векторного керування за допомогою бібліотеки імітаційного моделювання SimPowerSystems (SPS) комплексу Matlab характеризується зручністю, наочністю та реалізмом [1]. Методика створення SPS-моделі ні чим не відрізняється від методики створення звичайної Simulink-моделі. Однак SPS-моделі мають і деякі особливості: входи й виходи блоків є еквівалентами електричних контактів; сполучні лінії між блоками є електричними проводами, по яких струм може протікати у двох напрямках; сигнал від Simulink-блоку можна передати до SPS-блоку тільки через керовані джерела струму або напруги, а навпаки – за допомогою вимірювачів струму або напруги [2].

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ Островерхов М.Я., доц.; Токарчук В.В., бакалавр(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери