ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПО СИСТЕМІ “СИЛОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ-ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ” Островерхов М.Я., доцент; Білецький О.О., бакалавр

Постановка задачі імітаційного моделювання електропривода представляється наступним чином. Необхідно змоделювати систему “силовий перетворювач-двигун постійного струму” в пакеті Matlab 6.5 за допомогою блоків бібліотеки SimPowerSystems, а також основної бібліотеки Simulink на основі параметрів реальної працездатної системи. За допомогою цієї моделі можна не тільки імітувати роботу системи у просторі часу, але й виконати при необхідності аналіз. Перевагою SimPowerSystems (надалі скорочено-SPS) є можливість сполучати методи імітаційного й структурного моделювання, що на відміну від пакетів схемотехнічного моделювання , дозволяє не тільки значно спростити модель, а також підвищити її продуктивність і швидкодію.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПО СИСТЕМІ “СИЛОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ-ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ” Островерхов М.Я., доцент; Білецький О.О., бакалавр(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери