ОБЛАСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИСТЕМИ Шматок С.О., проф., дтн., Шматок О.С., Петренко А.Б.

Робота дискретних радіоелектронних систем, як і довільних нелінійних систем
автоматичного управління, розпочинається з перехідного режиму, коли проходить
суттєве зменшення початкових похибок. Такий динамічний режим отримав
найменування режиму захоплювання сигналів на автоматичне супроводження.
Властивості слідкуючих систем у цьому режимі залежать як від нелінійних
елементів так і від лінійних безперервних частин (фільтрів оцінювання). Крім
того, як відомо, динамічні властивості дискретних нелінійних систем залежать
також від вхідних корисних сигналів та шумів і завад. В роботі пропонується
проводити якісні дослідження нелінійної стохастичної динаміки дискретних
слідкуючих систем методом фазової площини за допомогою осереднених конечно
– різницевих рівнянь відносно моментах функцій. У якості прикладу обрано
дискретний стохастичний нелінійний слідкуючий вимірювач швидкості
(СВШ).Призначення слідкуючого вимірювача швидкості (СВШ) відслідковувати
з відповідною точністю поточну частоту сигналу, що приймається і який має
допплерівський зсув частоти.

ОБЛАСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИСТЕМИ Шматок С.О., проф., дтн., Шматок О.С., Петренко А.Б.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняВітаємо абітурієнтів із закінченням вступної компанії! За результатами конкурсних відборів на кафедру поступили на навчання за кошти держбюджету 30 студентів на основі диплому про середню освіту, 20 студентів-прискоренників, а також 27 магістрів професіональної програми підготовки (+ 3 контрактника та 1 іноземець), 3 магістри наукової програми підготовки.

Партнери