ОБЛАСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИСТЕМИ Шматок С.О., проф., дтн., Шматок О.С., Петренко А.Б.

Робота дискретних радіоелектронних систем, як і довільних нелінійних систем
автоматичного управління, розпочинається з перехідного режиму, коли проходить
суттєве зменшення початкових похибок. Такий динамічний режим отримав
найменування режиму захоплювання сигналів на автоматичне супроводження.
Властивості слідкуючих систем у цьому режимі залежать як від нелінійних
елементів так і від лінійних безперервних частин (фільтрів оцінювання). Крім
того, як відомо, динамічні властивості дискретних нелінійних систем залежать
також від вхідних корисних сигналів та шумів і завад. В роботі пропонується
проводити якісні дослідження нелінійної стохастичної динаміки дискретних
слідкуючих систем методом фазової площини за допомогою осереднених конечно
– різницевих рівнянь відносно моментах функцій. У якості прикладу обрано
дискретний стохастичний нелінійний слідкуючий вимірювач швидкості
(СВШ).Призначення слідкуючого вимірювача швидкості (СВШ) відслідковувати
з відповідною точністю поточну частоту сигналу, що приймається і який має
допплерівський зсув частоти.

ОБЛАСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИСТЕМИ Шматок С.О., проф., дтн., Шматок О.С., Петренко А.Б.(pdf)

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар “Вступна кампанія 2018”.

Партнери