СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка

Удосконалення електроприводу з метою підвищення його економічності є нагальною потребою часу. При роботі двигуна постійного струму (ДПС) з незалежним збудженням при змінному графіку нагрузки резервом підвищення економії є зменшення потоку збудження в періоди зменшення навантаження. Суттєвою проблемою при побудові систем стабілізації швидкості при зміні потоку збудження є нелінійність коефіцієнту передачі в контурі регулювання швидкості, обумовлена добутком струму якоря на потік збудження. Традиційна лінеаризація в околі робочої точки призводить до відчутного зменшення якості системи при зміщенні робочої точки внаслідок зміни магнітного потоку збудження. В роботі виконано синтез системи стабілізації швидкості ДПС з використанням методу лінеаризації зворотнім зв’язком (ЛЗЗ).

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЛІНЕАРІЗАЦІЄЮ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Колесніченко С.П., ст. викладач; Бідак Х.І., студентка(pdf)

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери