Аспірантура

Навчання в аспірантурі кафедри АЕМС-ЕП

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Навчання в аспірантурі та докторантурі провадиться при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів АЕМС-ЕП

Навчання в аспірантурі на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу. Здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів та докторантів за спеціальностями:

1) 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування”;

2) 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи”.

За вказаними спеціальностями в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” працюють спеціалізовані ради із захисту дисертацій.

Всього за останніх 15 років кількість аспірантів та здобувачів ступеня кандидата наук в середньому за рік дорівнювала чотирьом. За цей період на кафедрі було захищено 14 кандидатських дисертацій (КД) та 2 докторські дисертації (ДД).

ДатаП.І.Б. здобувачаП.І.Б. керівникаТема КД (ДД)Спеціальність
квітень 2017 р.Оборонов

Т. Ю.

к.т.н., доц. Печеник
М. В.
Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок05.09.03
вересень 2017 р.

Пугач Г.

д.т.н., проф. Толочко
О. І.
Розробка штучної шкіри для вивчення фізичних та соціальних взаємодій на людиноподібному роботі

tel-01724163
грудень 2016 р.

Пушкар М. В.

к.т.н., доц. Печеник
М. В.
Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами05.09.03
червень 2016 р.

Коноплінський М. А.

д.т.н., проф. Пересада
С. М.
Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора05.09.03
червень 2016 р.

Приступа Д. Л.

д.т.н., проф. Пересада
С. М.
Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів05.09.03
грудень 2015 р.

Димко С. С.

д.т.н., проф. Пересада
С. М.
Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора05.09.03
травень 2015 р.Трандафілов В. М.д.т.н., проф. Пересада
С. М.
Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора05.09.03
травень 2015 р.Бурик М. П.д.т.н., проф. Островерхов
М. Я.
Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень05.09.03
липень 2013 р.Бовкунович

В. С.

д.т.н., проф. Пересада
С. М.
Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора05.09.03
лютий 2013 р.Бур'ян С. О.д.т.н., проф. Попович
М. Г.
Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок05.09.03
січень 2013 р.Островерхов М. Я.д.т.н., проф. Попович
М. Г.
Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки05.09.03
січень 2010 р.Торопов А. В.д.т.н., проф. Кудін В. Ф.Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці05.13.07
жовтень 2009 р.Соколовський О. Ф.д.т.н., проф. Попович
М. Г.
Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні05.09.03
червень 2007 р.

Пересада С. М.

д.т.н., проф. Попович
М. Г.
Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами05.09.03
червень 2007 р.

Король С. В.

проф. Пересада
С. М.
Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення05.09.03
жовтень 2004 р.

Ковбаса С. М.

проф.

Пересада
С. М.

Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора05.09.03

Готуються до захисту двоє випускників аспірантури: Зайченко Ю. М. та Желінський М. М.

Список захищених кандидатських та докторських робіт.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 164,
з них на бюджеті: 160.

ОголошенняУвага

Оновлено інформацію щодо розкладу викладачів та студентів (фінальний вигляд залежить від правок викладачів інших кафедр, що викладають нашим студентам). Сформовано кураторський склад кафедри. (за посиланнями)

Партнери