Аспірантура

Навчання в аспірантурі кафедри АЕМС ЕП

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Навчання в аспірантурі та докторантурі провадиться при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Навчання в аспірантурі на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу. Здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів та докторантів за спеціальностями:

1) 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування”;

2) 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи”.

За вказаними спеціальностями в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” працюють спеціалізовані ради із захисту дисертацій.

Всього за останніх 15 років кількість аспірантів та здобувачів ступеня кандидата наук в середньому за рік дорівнювала чотирьом. За цей період на кафедрі було захищено 14 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації.

Готуються до захисту двоє випускників аспірантури: Зайченко Ю. М. та Желінський М. М.

Список захищених кандидатських та докторських робіт.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери