Наукові семінари

Конференція, наукові семінари кафедри АЕМС-ЕП

У 2018 році отримано 4 дипломи 1-го ступеню та 2 дипломи 2-го ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у м. Кам’янське (студентська конференція, стара назва Дніпродзержинськ):

 1. Ніконенко Є.О., Рандюк А.А. «Розробка та дослідження нового алгоритму керування DC-DC перетворювачем напруги для гібридних джерел живлення електричних транспортних засобів», науковий керівник проф. Пересада С.М. Хлопці отримали дипломи 1-го ступеня.
 2. Бурмельов О.О., Калугін Д.В. «Синтез систем енергооптимального керування машинами змінного струму при використанні стратегії «Максимальний момент на ампер»», науковий керівник проф. Толочко О.І. Хлопці отримали дипломи 1-го ступеня.
 3. Геращенко І.М., Титаренко А.С. «Дослідження роботи оцінювача коефіцієнта корисної дії насосної установки в статичних та динамічних режимах», науковий керівник к.т.н., доц., Бур’ян С.О. За роботу вони отримали дипломи 2-го ступеня.

У 2017 році загалом зроблено 70 доповідей на конференціях різного рівня, зокрема:

Міжнародна IEEE конференція «2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering» (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv:

 1. Peresada, S. Kovbasa, D. Pushnitsyn, Y. Zaichenko Two Nonlinear Controllers for Voltage Source AC-DC Converter
 2. Peresada, S. Kovbasa, М. Zhelinskyi, A. Duchenko Speed Sensorless Direct Field Oriented Control of Induction Generator
 3. Tolochko O., Sopiha M. Heat Loss Minimization Field Control of Motionless Induction Motors in Pause of Intermittent Duty
 4. Tolochko O. Analysis of Observed-Based Control Systems with Unmeasured Disturbance
 5. Pryymak B., Moreno-Eguílaz M. Characteristics of Induction Motor Drives with Torque Maximization in Field Weakening Region
 6. V. Mykhailenko, S.O. Buryan, T.B. Maslova, L.M. Naumchuk, J.M. Chunyak, O.S. Charnyak Mathematical Model of the Semiconductor Converter with Twelve-zone Regulation of Output Voltage
 7. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator
 8. Pushkar, N. Krasnoshapka, M. Pechenik, V. Bovkunovych Method of Approximation the Magnetizing Inductance Curves of Self-Excited Induction Generators
 9. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator
 10. I. Sivetskyy, O.M. Khalimovskyy, O.L. Sokolskyy, I.I. Ivitskyy Automation of Intelligent Sensor Injection Inlet In Polymer Moldings By Using Vector Controlled Electric Drive

Міжнародна IEEE конференція Modern electrical and energy systems (MEES-2017), November 15-17, 2017, Kremenchuk:

 1. Peresada, Y. Zaichenko, S. Kovbasa and Y. Nikonenko Three-Phase Current Harmonics Estimation for Shunt Active Power Filters // 2017 IEEE conference Modern electrical and energy systems” (MEES 2017), paper #71. (Scopus)
 2. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko and S. Bozhko Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors // 2017 IEEE conference Modern electrical and energy systems” (MEES 2017), paper #70. (Scopus)

XXIII спільна Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» та  «Силова електроніка та енергоефективність», 12 – 16 вересня 2017 р., м. Харків:

 1. Peresada, S. Kovbasa, D. Pristupa, D. Pushnitsyn, Y. Nikonenko Nonlinear control of voltage source AC-DC and DC-DC boost converters
 2. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко «Формирование заданного потокосцепления для алгоритмов векторного управления асинхронными двигателями с максимизацией соотношения момент-ток»
 3. Толочко О.І., Стяжкін В.П., Рижков О.П. Дослідження процесів руху механізмів мостового крану при їх одночасній роботі методом математичного моделювання з використанням віртуальних механічних блоків бібліотеки Simmechanics пакету Matlab
 4. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, О.А. Войтко Підвищення точності відпрацювання заданого циклу руху шахтної клітьової підйомної установки
 5. В.П.Стяжкін, В.І. Теряєв, С.І. Гаврилюк Застосування методів частотного керування для дугостаторних електроприводів антен суднових навігаційних РЛС

IV Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2017), 11 – 13 жовтня 2017 р., м. Вінниця:

 1. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, М. М. Желінський Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором
 2. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Сопіга М.В. Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування
 3. Приймак Б.І. Дослідження властивостей нейромережного оптимізатора момента асинхронного двигуна за ослаблення поля
 4. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна Розробка та дослідження оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми
 5. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Казьміна Дослідження характеру характеру розподілу втрат при завантаженні конвеєра
 6. Пересада С.М., Зайченко Ю.М. Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі
 7. Ковбаса С. М., Дученко А. Ю. Аналіз впливу кривої намагнічування на
  процеси ослаблення поля в асинхронних векторно-керованих електроприводах
 8. Теряєв В.І. Система активного віброзахисту на основі електромагнітного підвісу // Вісник вінницького політехнічного інституту.
 9. В.І.Теряєв, В.П. Стяжкін, С.І. Гаврилюк. Безлюфтовий двоканальний електропривод
 10. Сівецький В. І., Халімовський О. М., Сокольський О. Л., КуриленкоВ. М., Богута О. С. Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів
 11. Красношапка Н. Д., Пушкар М. В., Крикун Р. А. Вплив насичення магнітопроводу асинхронного двигуна з масивними торцевими феромагнітними екранами на аналіз пускових режимів електропривода

ХV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», 11-12 квітня 2017 р. м. Кременчук:

 1. С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, У Сюань. Дослідження системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу
 2. С.О. Бур’ян, Є.Ю. Березюк, В.В. Біленко. Електромеханічна система автоматизації чотириланкового маніпулятора
 3. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, О.А. Войтко. Дослідження точності позиціонування шахтної підйомної установки з частотним керуванням

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», 11 – 12 травня 2017 р., м Маріуполь:

 1. О.Г. Комарь, Н.Д. Красношапка. Концепція лабораторного стенду для дослідження енергетичних процесів при пуску асинхронного двигуна.
 2. О.Г. Комарь, студент, Н.Д. Красношапка. Концепція лабораторної роботи по дослідженню енергетичних процесів при пуску асинхронного двигуна.
 3. Д. П. Ніколаєв, Р.А. Крикун, М.В. Пушкар. Дослідження системи керування напругою автономного асинхронного генератора на основі електронного регулятора навантаження при  активно-індуктивному характері навантаження
 4. Д. П. Ніколаєв, Р. А. Крикун, В. С. Бовкунович. Концепція керування двома тяговими асинхронними двигунами при живленні від одного інвертора
 5. Р. А. Крикун, Д. П. Ніколаєв, В. С. Бовкунович. Лабораторна установка для дослідження характеристик двигуна постійного струму.

XVII міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 8-13 червня 2017 р., м. Одеса:

 1. О. М. Халімовський, О. Л. Сокольський, О. С. Богута. Оцінка можливості використання електроприводу у пристроях для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиті.

У 2017 році отримано 1 диплом 1-го ступеню та 4 дипломи 2-го ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у м. Дніпродзержинськ:

 1. Рандюк А.А. «Система векторного керування машиною подвійного живлення в режимі автономного генератора», науковий керівник ас. Желінський М.М. Робота отримала диплом 1-го ступеня.
 2. Бурмельов О.О., Калугін Д.В. «Енергооптимальне керування потокозчепленням ротора асинхронного двигуна в паузах повторно-короткочасного режиму», науковий керівник д.т.н., проф., Толочко О.І. Робота отримала диплом 2-го ступеня.
 3. Геращенко І.М., Кривошея І.В. «Лабораторна установка для дослідження систем автоматичного керування насосною установкою», науковий керівник к.т.н., доц., Бур’ян С.О. Робота отримала диплом 2-го ступеня.

СтатистикаУчебный год 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всего учится: 195 / 187,
из них на бюджете: 185 / 183.
Получают стипендию: 89 / 92,
из них повышенную: 7 / 12.

Объявления100 лет ФЭА!


В этом году исполняется 100 лет ФЭА. Поздравляем преподавателей, выпускников и студентов с этой знаменательной датой. Все кто желает внести вклад, воссоздать историю факультета, присылайте предложения на почтовый адрес svkorol ON ukr.net.

Партнёры