Вступ в аспірантуру

Вступ в аспірантуру

Відділ аспірантури та докторантури 

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.
Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2016 році планується з 26 серпня 2013 року по 8 вересня 2016 року у відділі аспірантури та докторантури (1 корпус, кімната 247, контактний телефон — 236-21-49)

Прийом на конкурс для абітурієнтів ФЕА — 2 вересня 2016 року. Прийомні години – з 10.00 до 13.00, з 14.00 до 17.00
Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи. До заяви (за зразком відділу аспірантури) додаються:

 • анкета (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);
 • фото 4х6 ( 1 шт.).
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу(особи, що закінчили вуз «з відзнакою» ксерокопію додатку не подають);
 • копія трудової книжки ( в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки,(а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 2 учнівських зошита або 20 листків паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть на початку вересня за межами Києва).

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів (приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів. Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.
Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.
За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).
Зарахування до аспірантури – з 15 листопада поточного року.
Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 1800- 3250 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури ( як min за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом на розмір стипендії не впливає.
Особам, які не працювали перед вступом до аспірантури або отримана заробітна плата яких буде менше, ніж 1800 грн., стипендія встановлюється на рівні 1800 грн. на місяць. Якщо середня заробітна плата за основним місцем роботи перебільшувала 3250 грн. за місяць, стипендія встановлюється на рівні 3250 грн. на місяць.
Термін навчання : денна форма – 3 роки; заочна форма – 4 роки.
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів :

 • за державним замовленням: на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України( МО та Н України); взаємозобов’язання аспіранта та КПІ ім. Ігоря Сікорського визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу); аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МО та Н України).
 • понад державне замовлення: на підставі контрактів, укладеним між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва); документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника; середня вартість підготовки контрактника уточнюється щорічно і приблизно становить суму 11000 грн. за нвч.рік (стипендія не входить до вартості підготовки). Оплата за навчання – у листопаді поточного року.
imagesS

Cпівпраця нашої кафедри з компанією Schneider Electric Ukraine

Продовжується співпраця нашої кафедри з компанією Schneider Electric Ukraine. Тренінг по основах конфігурування систем автоматизації з приводами і графічними інтерфейсами відбувся ...
Тег «Далее»
photo_2018-02-08_19-58-05

Carolo Cup. Завершено етап розробки роботизованого автомобіля

{:ua}З жовтня 2017 року студенти кафедри АЕМС-ЕП Варволік Василь та Сливканич Микита проходять стажування за програмою обміну DAAD в Технічному ...
Тег «Далее»
мін

Стажування Пушніцина Дмитра в ТНМ, кампус Фрідберг, німеччина

{:ua}В грудні 2017 року аспірант кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Пушніцин Дмитро Сергійович пройшов стажування в  Технічному університеті в ...
Тег «Далее»
photo_2018-02-08_20-00-50

Розвиток партнерства з Technishe Hochschule Mittelhessen (Німеччина)

{:ua}Факультет електроенерготехніки та автоматика (ФЕА) КПІ ім. Ігоря Сікорського вже декілька років співпрацює з Техічним університетом прикладних наук (Technische Hochschule ...
Тег «Далее»
МІніатюра

Вакансії для інженерів електриків

Компанії шукають інженерів електриків, можна без досвіду роботи  Электромонтажник, 10000 грн* Спецмонтажбуд-3, ТОВ • Киев https://www.work.ua/jobs/2583437/  Электромонтажник, автоэлектрик Автоспецпром, ООО • ...
Тег «Далее»
1kyrs

Поступление на первый курс

{:ua}Оголошено набір слухачів на підготовчі курси на 2017 – 2018 навчальний рік{:}{:en}Оголошено набір слухачів на підготовчі курси на 2017 – 2018 навчальний ...
Тег «Далее»

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018


Всього навчається: 195
з них: 185 на бюджеті.
Отримують стипендію:89
з них підвищену: 7.

ОголошенняДні відкритих дверей

З 26 по 30 березня проводитимуться дні відкритих дверей. Запрошуємо на екскурсію лабораторіями кафедри і всього факультету та семінар «Вступна кампанія 2018».

Партнери