Навчання в аспірантурі

Навчання в аспірантурі

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

На кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів та докторантів за спеціальностями:
1) 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування”;
2) 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи”.
За вказаними спеціальностями в НТУУ “КПІ” працюють спеціалізовані ради із захисту дисертацій.
Всього за останніх 10 років кількість аспірантів та здобувачів ступеня кандидата наук в середньому за рік дорівнювала чотирьом. Ця кількість відповідає кількості професорів, докторів технічних наук, що працюють на кафедрі. За цей період на кафедрі було захищено 4 кандидатські дисертації та дві докторські дисертації.
У 2004 р. асистентом Ковбасою С.М. захищено кандидатську дисертацію на тему “Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник проф. Пересада С.М.
У 2007 р. асистентом Королем С.В. захищено кандидатську дисертацію „Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник проф. Пересада С.М.
У 2007 р. проф. Пересадою С.М. захищено докторську дисертацію „Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант д.т.н., проф. Попович М.Г.
У січні 2013 р. доцентом Островерховим М.Я. захищено докторську дисертацію “Система автоматичного керування телескопічністю рулонів при змотуванні штаби прокату” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант д.т.н., проф. Попович М.Г.
У лютому 2013 р. асистентом Бур’яном С.О. захищено кандидатську дисертацію «Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант д.т.н., проф. Попович М.Г.
У липні 2013 р. асистентом Бовкуновичем В.С. захищено кандидатську дисертацію “Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник д.т.н., проф. Пересада С.М.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери