Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних фахівців для зарубіжних країн проводиться за всіма видами навчання (бакалаври, магістри, доктора філософії) на денній формі навчання (перелік та обсяг у кредитах ECTS навчальних курсів посилання FEA-EDA).

За час існування кафедри (з 1936 р.) підготовлено більше 400 фахівців для інших країн (Азії, Африки, Європи та Південної Америки). На кафедрі традиційно навчаються громадяни Китаю, В’єтнаму, Греції, Ірану, Німеччини, Польщі, Болгарії, Росії, Лівії, Йорданії, Лівану, Сирії, Марокко, Тунісу, Заїру, Гани, Камеруну.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Умови прийому та навчання для іноземних громадян представлені на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: http://istudent.kpi.ua

Іноземні громадяни приймаються в Університет незалежно від статі, раси, мови або віросповідання. Вони мають усі права відповідно до українського законодавства нарівні із громадянами України, безкоштовно користуються бібліотекою Університету, спортивним комплексом і інвентарем. Студенти розміщуються в університетських гуртожитках, університетське містечко компактно розташоване поруч з Університетом у центральному районі столиці України – Києві.

Тривалість навчання:

  • підготовче відділення – 1 рік;
  • бакалавр – 4 роки;
  • магістр – 2 роки після програми бакалавра;
  • кандидат наук (доктор філософії) – 4 роки (при наявності диплома магістра);
  • доктор наук – 3 роки ( при наявності диплома кандидата наук).

Іноземні громадяни, що закінчили підготовче відділення в КПІ ім. Ігоря Сікорського або в інших вищих навчальних закладах України і бажають навчатися за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньою програмою підготовки (спеціалізацією) «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність», можуть безпосередньо звертатися в деканат факультету до заступника декана по роботі з іноземцями (корпус 20, кімната 215) або на кафедру автоматизації електромеханічних систем та електроприводу (корпус 20, кімната 411) з метою оформлення контракту або одержання додаткової інформації про умови навчання і спеціальність.

Контактні данні з питань вступу

кафедри: (+380 50) 840-31-55 (до 1-го серпня)
(+380 98) 170-80-81 (з 1-го серпня)
(044) 204-83-56, epa at kpi.ua

Для навчання іноземних громадян, які мають середню освіту і не закінчували підготовчих відділень, вони мають пройти вступну співбесіду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА КАФЕДРУ

Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» – одна з найбільш конкурентоспроможних та перспективних у технічних вищих навчальних закладах України. На основі комп’ютерних технологій готуються спеціалісти в галузі кібернетичних і звичайних електромеханічних систем автоматичного керування робочих машин, установок, технологічних процесів та автоматизованого електропривода.

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу має найвищий рівень акредитації і готує фахівців широкого профілю за своєю спеціальністю для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації механізмів, установок та процесів у різних галузях промисловості та народного господарства, на транспорті, у сфері обслуговування та побутовій техніці, військові та космічній техніці тощо. Випускники кафедри отримують диплом європейського зразка.

Найширша і різноманітна сфера використання сучасних електромеханічних систем автоматизації та електроприводів визначають ґрунтовну підготовку фахівців в галузі автоматизованого електропривода, автоматичного керування, автоматизації виробничих процесів, а також в галузі електроніки, обчислювальної техніки, електротехнічних засобів автоматики, електричних машин. Широка і якісна підготовка випускників спеціальності дозволяє стабільно забезпечувати їх повне працевлаштування.

Рівень підготовки студентів відповідає європейському і базується на високій кваліфікації викладачів та сучасній лабораторно-дослідницькій базі. Навчальний процес здійснює висококваліфікований науково-педагогічний персонал у складі: 3 професорів, докторів технічних наук; 11 доцентів, асистентів, кандидатів технічних наук. Лабораторії кафедри оснащені найсучаснішою комп’ютерною технікою та унікальним обладнанням міжнародних фірм та корпорацій.

Освітньо – методична та виховна робота, орієнтована на навчання іноземних студентів

  • розробка та видання методичних посібників та іншої навчальної документації, адаптованої для студентів-іноземців;
  • методична та навчальна документація перенесена на електронні носії (навчальні плани, програми дисциплін, методичні посібники, вказівки, конспекти лекцій та інші) і при необхідності перекладається на розповсюджені іноземні мови (англійську, російську та ін.);
  • здійснюються додаткові заходи з метою підвищення якості підготовки студентів-іноземців (індивідуальні консультації, поглиблене вивчення навчальних дисциплін, екскурсії, інші форми індивідуальної роботи викладачів зі студентами);
  • проводиться навчально-виховна робота з іноземними студентами (призначені куратори академічних груп, викладач-куратор іноземних студентів);
  • підтримуються контакти із зарубіжними посольствами, фірмами, земляцтвами іноземних громадян в Україні.

Висновок: обравши освітню програму підготовки «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» Ви забезпечите себе цікавою, творчою і стабільною роботою та перспективним майбутнім.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗалікова сесія

17.12.18 - 08.01.19

Екзаменаційна сесія

14.01.19 - 27.01.19

Додаткова залікова сесія

21.01.19 - 26.01.19


100 років ФЕА !

В 2018 році нашому факультетові виконалося 100 років. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою.

Партнери