Наукові семінари

Конференції:  зроблено 57 доповідей на 9 конференціях, з них 3 закордонні, 1 IEEE конференція, 5 міжнародні науково-технічні конференції конференції, що проводилися в Україні, 1 молодіжна конференція.

IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS)

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results.

XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2015), 16 – 19 вересня 2015 р., м. Харків.

 1. Толочко О. І. Розробка моделей складних електромеханічних систем в середовищі пакета MATLAB з використанням блоків додатку віртуального фізичного моделювання SIMSCAPE
 2. Пересада С. М., Благодір В. О. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд.
 3. Островерхов М. Я., Пыжов В. М. Оптимизация законов управления вентильно-индукторным електроприводом.
 4. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Боднар Д. О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі.
 5. Приймак Б. І. Властивості асинхронного електроприводу з максимізацією момента у зоні високих швидкостей ротора.

XVІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика” (ICPEES ’2015), м. Кременчук, 13 – 15 травня 2015 р.

 1. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження.
 2. Приймак Б.І., Халімовський О.М. Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування .
 3. М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження.
 4. Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками.
 5. М.Я. Островерхов, В.М. Пижов Робастна система векторного керування швидкістю вентильно-індукторного електропривода.
 6. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір Умови персистності збудження та  формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами. 

XIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2015), Кременчук, 15 – 16 квітня 2015.

 1. Приймак Б.І., Марчук В.М.  Отримання лінеаризованого математичного опису  електроприводу візка крану з маятниковим підвісом вантажу.
 2. Приймак Б.І., Романчук Я.В.  Поліноміальна апроксимація оптимальних законів формування потокозчеплення асинхронного двигуна в зоні зниження поля.
 3. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками.

ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2015), 14 – 15 жовтня 2015 р., м. Вінниця.

 1. Красношапка Н.Д., Титаренко   А.С.   Аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру
 2. Приймак Б.І.  Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електроприводу завдяки максимізації момента двигуна
 3. С.М. Пересада, В.М. Трандафілов, М.М. Желінський Інваріантність до варіацій активного опоруротора в системах векторного керуванняасинхронними двигунами
 4. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів.
 5. Теряєв В.І. Моделювання механізму компенсації люфта з пружним елементом.
 6. О.М. Халімовський, О.Л. Сокольський, В.І. Сівецький, І.О. Мікульонок, А.А. Ніколаєв Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску з застосуванням регульованого та нерегульованого електроприводу екструдера .
 7. М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра при пуску.

ХII Міжнародна науково-технічна конференції «АВІА-2015»

 1. Приступа Д.Л. А.Ю. Дученко Концепція лабораторного практикуму по енергоефективному електропостачанню та електромеханічному перетворенню енергії.
 2. Д.Л. Приступа, Д.Т. Мисак Снижение пульсаций тока асинхронного электропривода путем применения многоуровневых инверторов
 3. Д.С. Тимошок,  С.Н. Ковбаса Концепция лабораторного практикума по изучению цифровых сигнальных процессоров в электромеханических системах

3rd International Scientific Conference “Energy: regional problems and development opportunities”, October 23-25, 2015, Kutaisi, Georgia.

Pyzhov V., Ostroverkhov M. Effective energy conversion in switched inductor-type electrical drive.

Technomer 2009 Chemnitz, Germany, 12-13 Nov., 2015

Khalimovskyy O., Siwetskyy W., Kolosow O., Sokolskyy O. Anwendung des Extrusionsverfahrens bei der Bildung von reakto-plastischen Kompositionen mit kürzer niederfrequenter Ultraschallbehandlung.

  1. Проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”. Студентами кафедри зроблено 30 доповідей, які надруковано в збірнику  матеріалів конференції.

Проведені у 2015 році семінари кафедри

Приступа Д. Л. «Ідентифікація електричних параметрів асинхронного двигуна на основі адаптивного спостерігача»

Благодір В. О. Система векторного керування генератором на основі машини подвійного живлення

Трандафілов В. М. «Система прямого векторного керування асинхронними двигунами з властивостями інваріантності до активного опору ротора»

Коноплінський М. А. «Особливості практичної реалізації адаптивних до активних опорів статора і ротора алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном»

Воронко А. Б. «Експериментальна установка для дослідження  електромеханічних систем з кінематичною парою кочення: результати досліджень алгоритмів максимізації тягового зусилля»

Семінари за результатами виконання магістерських робіт студентами 6-го курсу

Ковбаса С. М. «Системи бездавачевого керування асинхронними двигунами для транспортних застосувань»

Король С. В. «Алгоритми спостереження за гармонічними складовими струму»

Димко С. С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм

Немикіна О. В. «Підвищення ефективності систем електропостачання кранів з частотно-регульованими електроприводами»

Індія, обмін, співпраця, ФЕА, іноземці

Студенти з Індії на практиці

Вже друга група з 7 студентів пройшла курс практичних занять на кафедрі. Практику проходили студенти після другого курсу інституту VISHWANIKETAN ...
Read More

Ukrcon2017

Викладачі нашої кафедри прийняли участь у першій міжнародній конференції  IEEE UKRCON-2017, яка присвячена 25-річниці роботи секції IEEE в Україні. Секція ...
Read More
prystupa

Приступа Дмитро у Фрідберг, Німеччина (Erasmus+)

Викладач кафедри Приступа Дмитро Леонідович проходить стажування за програмою "Teaching and training Erasmus+" у місті Фрідберг, Німеччина. В рамках програми Дмитро ...
Read More
photo1

Carolo Cap в КПІ

Carolo Cap в КПІ  В 2017 році в рамках співпраці з університетом Technische Hochschule Mittelhessen (THM) Carolo Cup прийшов в КПІ ...
Read More
Nottingham

Випускник кафедри – професор Нотінгемського університету

Кафедру відвідав кафедри, який закінчив у 1987 році навчання, і працював викладачем на кафедрі у 1988-1993 роках. От уже більше ...
Read More
mini Nikonenko TOE

Призер олімпіади з ТОЕ Ніконенко Євген

Вітаємо Ніконенко Євген Олексійович - срібного призера І університетського туру всеукраїнської олімпіади з теоретичних основ електротехніки. 20 квітня 2017 року на ...
Read More

StatisticsНавчальний рік 2015/2016


Відмінники: 13
Хорошистів: 131
Відраховано: 2
Всього навчається: 198

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери